در طول سخنرانی خود در برنامه انجام شده توسط لوسیا آنونزیاتا در Rai 3. کارکنان: “هیچ خطایی در گفتار” – آنسا /CorriereTv

لوئیجی دی مایو در مورد بحران فعلی دولت صحبت نمی کند و درمورد زیرمجموعه اطمینان ندارد و با لوسیا آنونزیاتا مصاحبه کرد و گفت: “رئیس جمهور کونته به صراحت گفته است که اگر رنتزی اعتماد خود را به دولت شکسته ، دیگر نمی تواند با رنزی برگردد. “” جمله حین سخنرانی وی در “نیم ساعت بیشتر” ، پخش شده در رای 3. مقامات وزارت خارجه: “هیچ خطایی وجود ندارد ، این فرم در سخنرانی مجاز است”

این ویدئو حاوی مشارکت است www.raiplay.it

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *