فرضیه

پاداش کارگران باهوش در ایتالیا. در میان فرضیه های مربوط به کمک های ارائه شده در این دوره فوق العاده ، به اصطلاح جایزه کار هوشمند ، یا یک سهم اقتصادی برای تأمین هزینه آب و برق ساخته شده برای کار از خانه. این وام برای تأمین نیازهای واقعی کارگران خانگی چقدر باید تأمین کند؟ SOStariffe.it سعی کرد ریاضیات را در جیب همه ایتالیایی ها که هنوز هم هوشمندانه کار می کنند برای محاسبه مقدار آنها برای از بین بردن هزینه های اضافی ناشی از کار چابک .

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *