سوراخ

بیماری همه گیر وضعیت متقاضیان کار را به میزان قابل توجهی پیچیده کرده است. با این حال ، مهارت ها و توانایی هایی وجود دارد که امروزه هنوز در بازار موجود نیست. پروفایل هایی که شرکت ها جستجو می کنند اما بسیار نادر هستند زیرا فوق تخصصی هستند. Adecco تحقیقاتی را انجام داد از بین آنها با توجه به روند جدیدی که ظهور می کند و بدیهی است بر فن آوری های جدید و پایداری تأثیر می گذارد ، بیشترین مشاغل موجود در بازار هستند. در آینده نزدیک تقاضا برای شش نمایه تخصصی بسیار زیاد خواهد بود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *