مالیات ماشین

از فرمان کورا ایتالیا تا فرمان اوت اقدامات مختلف دولت برای مقابله با اثرات همه گیر و قفل شدن در جیب ایتالیایی ها با انواع امکانات انجام شده است. این شامل مالیات خودرو نمی شود ، که باید امسال نیز پرداخت شود (به استثنای موارد معافیت قبلاً اعطا شده: به ورق 3 مراجعه کنید).
یک نظرسنجی اخیر نیلزن توضیح داده است که 80٪ از ایتالیایی ها معافیت مالیات خودرو کم درآمد را می خواهند ، اقدامی که منصفانه ارزیابی می شود و این مناطق باید در سال 2021 فعال شوند. مالیات تا زمانی که همه تعویق را انتخاب نکنند.
بنابراین بیایید اخبار تقویم و آنچه باید بدانید را ببینیم.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *