کشویی

فرمان جدید Ristori ، شماره 5 ، باید هفته آینده روشن شود. به دنبال کمک مالی مجلس برای کسری بودجه جدید 32 میلیاردی ، یکی در حال ظهور است پروژه ای برای مداخلات در حمایت از مشاغل و افراد خود اشتغالی که بیشتر از بحران آسیب دیده اند. قصد دولت برای اعطای کمک هزینه به همه گروه ها ، از جمله متخصصانی که مستقیماً یا غیرمستقیم تحت تأثیر محاصره قرار گرفته اند. معیارهای دسترسی به کمک های غیر قابل استرداد تغییر خواهد کرد. همانطور که وزیر اقتصاد روبرتو گوالتیری در نامه ای به کمیسیون اتحادیه اروپا یادآوری کرد ، کمک به بیماری همه گیر ویروس کرونا در صورت لزوم در دسترس خواهد بود ، اما معقول ، انتخابی و عادلانه خواهد بود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *