بازنشستگی پیش از موعد و قانون جدید بودجه برای سال 2021

گسترش Ape Sociale و گسترش گزینه زنان در پیش بینی تکمیل روند بازنشستگی سهمیه 100 ، که در سال 2022 منقضی می شود ، در قلب بحث های اخیر بین دولت و اتحادیه ها بوده است.

قانون بودجه سال 2021 از قبل شامل تأیید اقدامات انعطاف پذیری است بازنشستگی پیش از موعد قبل از 67 سالگی در حال حاضر طبق قانون به دلیل افزایش امید به زندگی ، طبق دستورات ارائه شده توسط قانون قانون Fornero. اقدامات جدید برای جایگزینی سهمیه 100 مورد نیاز است که تا پایان سال آینده منقضی می شود و مجدداً تأمین مالی نشده است. اگر ترجیح می دهید ، بین اصلاحات و ضد اصلاحات ، قوانین مالی ، قوانین ثبات یا قوانین بودجه ، کار کسانی که با امنیت اجتماعی کار می کنند هرگز به پایان نمی رسد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *