همکاران

"همکاران ما "

واحد اداری، مالی :

بهنیا غفارزاده                               مدیرعامل

 

miladrostami

میلاد رستمی                            امور مالی

 

روح الله عرب                                مشاور حقوقی

 

فاطمه السادات مسعودپور               اموراداری

 

آزاده واعظی زاده                          امورمشترکین

 

 

 

واحد تأسیسات آب :

 

احد کریم زاده                              معاون اجرایی

 

علیرضا پورمحی آبادی                    تکنسین تأسیسات آب

 

رضا کدخدا همت آبادی                  تکنسین تأسیسات آب

 

علی خالقی تاج آبادی                   تأسیسات آب

 

اکبر حسین پور راینی                    تأسیسات آب

 

واحد تأسیسات برق :

 

ایرج قصری راینی                         مسئول واحد برق

 

محمدحسن رستمی شرف آبادی     تکنسین برق

 

 

مسعود قلندری                          تأسیسات برق

 

واحد گشت :

 

محسن احمدی                         راننده گشت راهداری

محمود رضا خداترس                 راننده گشت راهداری

 

واحد انبار :

abodolalipor

حسین عبدالعلی پور                  مسئول انبار

 

مجتبی دهقان امیرآبادی             نگهبان انبار

 

 

 

علی ندیمی                               نگهبان انبار

 

 

 

مشاورین :

دکتر محمودی                       مشاور باغداری

shahidi

مهندس محسن شهیدی         مشاور واحد مشترکین آب

shahriarpanah

مهندس رضا شهریارپناه           مشاور تأسیسات آب

مهندس علی شهابی فر         مشاور انفورماتیک

 

مهندس محمدعلی حسنی      نقشه کش

 

 

این مطلب را به اشتراگ بگذارید.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn